Úvod

Provoz školní družiny je každodenně od 11.40 do 15.45 hod. Ve družině se naši žáci zabývají rozmanitými činnostmi. Vzhledem k okolní přírodě mají děti možnost získané poznatky z prvouky a přírodovědy rozšiřovat na pravidelných vycházkách. Při pobytu na školní zahradě a hřišti se mohou děti vyžít na houpačkách, průlezkách a pískovišti, nebo při různých pohybových hrách a sportovních činnostech. Ve školním roce 2023/24 je do ŠD zapsáno 14 žáků.